خداوند خالق زیبایی است و ما حافظ آنیم

به نام پروردگار زیبا پسند و زیبا آفرین

– بانو نرگس  ، مدرس لاین کاشت ناخن و فیشیال ،   ناخن کار سالن و بیوتی تراپیسیت